Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 20 2017

6957 5a1e
Reposted fromAmericanlover Americanlover viaIzzy721 Izzy721
0724 cd44
Reposted fromscorpix scorpix viasimons simons
- Jak ją rozpoznam? - Po tym, że gdy stanie przed tobą, będziesz wiedział. Po prostu będziesz wiedział, że to ona. Każda twoja część ciała będzie do niej rwać, stracisz kontrolę nad emocjami. Dokonasz rzeczy do jakich nigdy dla nikogo byś się nie posunął. Zapragniesz ją kochać w każdym miejscu o każdym czasie. Będziesz chciał by była tylko twoja. Bo wszystko od niej się zaczyna i na niej się kończy. - Brzmi strasznie. - Powiem Ci coś więcej. Nie daj jej odejść. Poczujesz to tylko raz i tylko do jednej kobiety.
Reposted fromdozylnie dozylnie viaIzzy721 Izzy721
1631 1c92
Reposted fromscorpix scorpix viamanticore manticore
2815 1636
Reposted fromonlywhite onlywhite viapikkumyy pikkumyy
3720 9aa4 500
Reposted fromskrzacik skrzacik viaoutoflove outoflove

September 16 2017

1979 6e97 500
Reposted fromsarazation sarazation viamoonlitsky moonlitsky
0194 45e4 500
Reposted frombrumous brumous viasarazation sarazation
7157 3246 500

petalier: untitled by SamAlive on Flickr.

Reposted fromfukuku3 fukuku3 viastrzepy strzepy
3923 7c30

imhereforthefandomsandrwby:

just9gag:

When you’re in the 1400’s Florence and your buddy starts coughing

I will never not find this funny

Reposted fromvariaen variaen viasarazation sarazation
2905 e8f2
Reposted fromFlau Flau viaKore Kore

September 15 2017

Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 viaRekrut-K Rekrut-K
3229 33ac
Reposted fromzi zi viapeepingtom peepingtom
7260 4a9c 500
Reposted fromCarbonMonoxide CarbonMonoxide viavalerina valerina

September 01 2017

Reposted fromFlau Flau viamikrokosmos mikrokosmos
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl